Anmälan

 
Marknad............................................................................ Datum............................................
   
Företag:........................................................................................ Tele, dag:........................................................
Person/org/moms/skattenr:................................................................. Tele, kväll:...................................................
Kontaktperson:...................................................................................... Mobiltel:............................................................
Adress:.................................................................................................. Fax nr:..............................................................
Postadress:........................................................................................... E-mail:..............................................................
 
Produkter jag säljer:__________________________________________________
 
Härmed beställer jag_________meter.
Medlem i Tomer,   NR:________________
 
Jag vill ha el:
10 ampere 1 fas, 160 kr exkl.moms
16 ampere 3 fas, 400 kr exkl.moms
Jag vill ha el på Husvagnsplats om sådan finns utan kostnad för mig!!!  
 
Jag vill ha samma plats som tidigare. Nr:___________
Jag vill ha ny plats
     
Denna anmälan är bindande.
     
     
     
Datum_____________ Namn____________________________ Förtyd___________________________
 
 
Skickas till :
       
LG-MARKNADER AB   Tel: 0243 - 22 50 90
Box 77   Tel: 070 - 626 46 33
781 21 BORLÄNGE   Fax: 0243 - 845 54
    e-mail: info@lg-marknader.se