Övriga upplysningar

Antal knallar: ca 50

Marknadsföring:
Affischering i Byske med närområden, banderoller, Annons i lokaltidning.

Marknadsexpeditionen:
På parkeringen vid toaletten.

Bevakning nattetid:
Knallar lämnar egendomen kvar på egen risk.
Bevakning nattetid sker ej.

Parkering:
Parkering sker på anvisad plats

Sopcontainer:
Finns enligt anvisning

Färskvatten:
Finns enligt anvisning.

Toalett:
Finns enligt anvisning.

Dusch:
Nej

Tivoli:
Nej