Platshyra

300:- / 3 meter 1dag
500:- / 3 meter 2 dagar
2-dagarsknallar har förtur på plats

Miljöavgift
60:- + moms/3 meter
för källsortering och nätavgifter.

Elpriser

1 fas 10A 200:- + moms
3 fas 16A 400:- + moms
3 fas 32A 600:- + moms