Sala
vintermarknad
22 - 23 februari
mitt i centrala stan

Marknadstider:
Fredag 09.00-18.00
Lördag 09.00-15.00