Sala
vintermarknad
21 - 22 februari
mitt i centrala stan

Marknadstider:
Fredag 09.00-18.00
Lördag 09.00-15.00