Kontaktuppgifter för
livsmedelsknallar

Bygg o miljöförvaltningen
Telefon 0224-553 31
Fax 0224-174 15