Övriga upplysningar

Antal knallar:
ca 80

Marknadsföring:
Infartstavlor, annons i lokaltidning

Marknadsexpeditionen:
Telefon 070-626 46 33

Bevakning nattetid:
Knallar lämnar egendomen kvar på egen risk.
Bevakning nattetid sker ej.

Parkering:
Parkering sker på anvisad plats

Sopcontainer:
Finns enligt anvisning

Färskvatten:
Finns enligt anvisning.

Toalett:
Finns enligt anvisning på marknadsområdet.

Dusch:
Nej

Tivoli:
Nej