Inflyttningstider
Torsdag 27/9
15.00-20.00

Fredag 28/9

06.00-08.30
Marknadstider
Fredag 28/9
09.00-18.00
Lördag 29/9
09.00-15.00

Plats för marknaden är på torget och gågatan