Övriga upplysningar

Antal knallar: Ny

Marknadsföring:
Affischer, Annons i lokaltidning.

Bevakning nattetid:
Knallar lämnar egendomen kvar på egen risk.
Bevakning nattetid sker ej.

Parkering:
Parkering sker på allmänna parkeringar observera anvisningar på respektive parkering

Sopcontainer:
Finns placerad vid Rådhustorget.

Färskvatten:
Finns på anvisad plats.

Toalett:
Finns på anvisad plats.

Dusch:
Nej

Tivoli:
Nej